Set the scrambled cube
How >>
rubik's solver help balloon
solution tutorial icon
2x
180°
2x
loading
Vui lòng đợi cách giải
wait cube icon animated gif

Khoảng 20 giây

Rubiks help
Rubiks flat help
Rubiks help
tốc độ
!!!
!
OK
Solution:

Chia sẻ trang này

Cách giải mã khối Rubik

Hãy đợi chương trình tính toán và đưa ra cách giải. Quá trình này thông thường mất dưới 20 giây nhưng đôi khi có thể lâu hơn, vui lòng kiên nhẫn.
Cầm khối Rubik trong tay sao cho miếng trung tâm màu vàng hướng lên trên và miếng trung tâm màu da cam hướng về bạn và áp dụng các bước xoay như trên. Bạn có thể xem lại hình động với tốc độ mong muốn.

Báo lỗi Rubik xáo trộn không hợp lệ

Nếu chương trình liên tiếp hiển thị thông báo này thì có lẽ khối lập phương của bạn đã bị tháo rời và lắp lại ở trạng thái không thể giải được. Hãy tháo rời nó và lắp lại ở vị trí đã giải đúng.

Hãy "thích" chúng tôi nếu bạn giải được Rubik!

We use cookies that are necessary to enable you to use the website, and to collect visitor analytics. Please leave the website or adjust your browser settings accordingly.
©2017 Rubik's Cube Solver | Contact | Site Map | Privacy, Terms and Conditions | Program by Denes Ferenc
Mỗi màu sắc phải xuất hiện đúng 9 lần. Mỗi cạnh chỉ được thêm một lần Một cạnh cần được lật Mỗi góc chỉ được thêm một lần Một góc cần được xoay Hai góc và hai cạnh cần được đổi vị trí xoay Xáo trộn không hợp lệ Không thể tìm ra cách giải Điều chỉnh định hướng ban đầu Chủ đề màu sắc lạ Nhấn vào đây để có cách giải theo từng tầng Vui lòng cài đặt Rubik bị xáo trộn trước khi nhấn nút Giải Đóng cửa sổ này và kiểm tra khối Rubik của bạn!