x
Messages will be shown. For example when a cube is not scrambled properly.
Calculating the solution.
cube gif
Please wait!
2X
3 s/rot
 
 

Cách giải mã khối Rubik

Hãy đợi chương trình tính toán và đưa ra cách giải. Quá trình này thông thường mất dưới 20 giây nhưng đôi khi có thể lâu hơn, vui lòng kiên nhẫn.
Cầm khối Rubik trong tay sao cho miếng trung tâm màu vàng hướng lên trên và miếng trung tâm màu da cam hướng về bạn và áp dụng các bước xoay như trên. Bạn có thể xem lại hình động với tốc độ mong muốn.

Báo lỗi Rubik xáo trộn không hợp lệ

Nếu chương trình liên tiếp hiển thị thông báo này thì có lẽ khối lập phương của bạn đã bị tháo rời và lắp lại ở trạng thái không thể giải được. Hãy tháo rời nó và lắp lại ở vị trí đã giải đúng.

Hãy "thích" chúng tôi nếu bạn giải được Rubik!

vi Mỗi màu sắc phải xuất hiện đúng 9 lần. Mỗi cạnh chỉ được thêm một lần Một cạnh cần được lật Mỗi góc chỉ được thêm một lần Một góc cần được xoay Hai góc và hai cạnh cần được đổi vị trí xoay Xáo trộn không hợp lệ Không thể tìm ra cách giải Điều chỉnh định hướng ban đầu Quay lại cài đặt Nhấn vào đây để có cách giải theo từng tầng Vui lòng cài đặt Rubik bị xáo trộn trước khi nhấn nút Giải Đóng cửa sổ này và kiểm tra khối Rubik của bạn! Cài đặt khối Rubik bị xáo trộn và nhấn nút Giải để tìm cách giải mã. Giải Mỗi màu sắc phải xuất hiện đúng 9 lần. Mỗi màu sắc không được dùng cho miếng ghép trung tâm hơn một lần. Trong sáng Cài đặt lại Xáo trộn lỗi Chia sẻ trang này https://cubesolve.com/c%C3%A1ch-gi%E1%BA%A3i-m%C3%A3-kh%E1%BB%91i-rubik/ Cách giải mã khối Rubik Có những trường không được tô màu Vô hiệu hóa Tính toán giải pháp. Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi! Đã kích hoạt chế độ đen trắng trắng trái cam màu xanh lá đỏ màu xanh da trời màu vàng Điểm xuất phát Làm xong!
Solution:
×
Learn how to solve the Rubik's Cube!

Like and Share if You Managed to Solve Your Cube

Thanks