x
Messages will be shown. For example when a cube is not scrambled properly.

Công cụ giải mã khối Rubik

Công cụ giải mã khối Rubik sẽ tính toán các bước cần thiết để giải một khối Rubik được xáo trộn. Nhập màu sắc của khối Rubik xáo trộn, nhấn nút Giải rồi làm theo hướng dẫn của chương trình.

Nhấn nút Xáo trộn và thử sức xoay các mặt để giải mã.

Trước khi bắt đầu

Chọn kiểu hiển thị phù hợp nhất với các thẻ bên trên khối lập phương hoặc nhấn Giúp đỡ để được trợ giúp thêm.

Cài đặt khối Rubik xáo trộn

Các cách cài đặt khối Rubik xáo trộn:

 1. Chọn màu sắc trên bảng màu và dán màu lên bề mặt miếng ghép hoặc nhấn vào miếng ghép nhiều lần để thay đổi màu
 2. Rubik's Cube solver
  D: tầng dưới xoay theo chiều kim đồng hồ
  Sử dụng các nút xoay để xoay các mặt

  Ký hiệu của khối Rubik

  Việc xoay sáu mặt khối Rubik được ký hiệu bằng các chữ cái:
  F (Front) - Trước
  R (Right) - Phải
  U (Up) - Trên
  D (Down) - Dưới
  L (Left) - Trái
  B (Back) - Sau
  Mỗi chữ cái có nghĩa xoay mặt đó theo chiều kim đồng hồ 90 độ.
  Xoay ngược chiều kim đồng hồ được ký hiệu bằng một dấu phẩy trên, và xoay kép được ký hiệu bằng số 2.
 3. Xáo trộn Rubik bằng nút Xáo trộn hoặc quay lại vị trí xếp đúng bất kỳ lúc nào bằng nút Cài đặt lại.

Đang tìm cách giải

Nhấn nút Giải khi khối Rubik xáo trộn đã được thiết lập hợp lệ và đợi chương trình tìm cách giải tối ưu. Làm theo hướng dẫn và thực hiện các bước xoay như yêu cầu.

Học cách giải mã khối Rubik như thế nào?

Cách giải Rubik có vẻ khó nhưng có thể học được bằng cách ghi nhớ một số thuật toán.
Tìm hiểu cách giải khối Rubik tại đây!

Mỗi màu sắc phải xuất hiện đúng 9 lần. Mỗi cạnh chỉ được thêm một lần Một cạnh cần được lật Mỗi góc chỉ được thêm một lần Một góc cần được xoay Hai góc và hai cạnh cần được đổi vị trí xoay Xáo trộn không hợp lệ Không thể tìm ra cách giải Điều chỉnh định hướng ban đầu Chủ đề màu sắc lạ Nhấn vào đây để có cách giải theo từng tầng Vui lòng cài đặt Rubik bị xáo trộn trước khi nhấn nút Giải Đóng cửa sổ này và kiểm tra khối Rubik của bạn! Cài đặt khối Rubik bị xáo trộn và nhấn nút Giải để tìm cách giải mã. Giải Mỗi màu sắc phải xuất hiện đúng 9 lần. Mỗi màu sắc không được dùng cho miếng ghép trung tâm hơn một lần. Trong sáng Cài đặt lại Xáo trộn lỗi Chia sẻ trang này https://cubesolve.com/c%C3%A1ch-gi%E1%BA%A3i-m%C3%A3-kh%E1%BB%91i-rubik/ Cách giải mã khối Rubik Có những trường không được tô màu Tính toán giải pháp. Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi! trắng trái cam màu xanh lá đỏ màu xanh da trời màu vàng Điểm xuất phát Làm xong!
Solution:
×
Learn how to solve the Rubik's Cube!

Like and Share if You Managed to Solve Your Cube

Thanks